YDS soruları içeriği nasıl olacak?

YDS yani Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı toplam 80 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi ise 150 dakikadır. Sorular çoktan seçmeli (test) şeklinde olacaktır.

YDS soru dağılımı nasıl olacak?

1) KELİME ( PHRASAL VERB)

 • Sınavın ilk 6 sorusunu kapsamaktadır. Verilen bir cümlenin içerisinde bir kelimelik bir boşluk bırakılır ve bu cümleye anlamca en uygun kelime verilen şıklar arasından bulunması istenir.  Bu sorularda; 1 isim, 1 fiil, 1 sıfat, 1 zarf ve 2 öbek fiil (phrasal verb) bulunur.
 • Bu bölüm için yaklaşık 8 dk ayrılması önerilir.
 • Bu tür soruları cevaplarken, verilen cümlenin tam anlaşılmasına dikkat etmek gerekir. Bunun için de kelime bilgisi ve sınavda çıkabilecek kelimelere aşina olmak gerekir. Prestige English olarak kelime derslerimizde uzman hocalarımız sınavda çıkabilecek kelimelere hakim oldukları için, öğrencilerimizi bu doğrultuda yönlendirmektedirler.Örnek Soru:
yds oru ornegi

soru örneği

2)PROPOSITION / GRAMMAR

 • 7-16. sorular olmak üzere 10 soru sorulur. Bir cümle verilir ve bazı bölümler boş bırakılarak numaralandırılır. Bu bölümlere uygun düşen sözcük ya da ifadeler bulunması istenir.
 • Bu bölümdeki soru dağılımı; 4 tane Clause/Bağlaç, 2 tane edat (proposition), 3 tane tense/modal/passive/if, 1 tane paralel yapı bağlacı (parallel structure) şeklindedir.
 • 10 soru için yaklaşık 12 dk zaman ayrılması önerilir.
 • Proposition/ Grammar soru türleri için dilbilgisi konularına ve edat bilgisine hakim olmak ve test tekniklerine hakim olmak gerekir.

Örnek Sorular:

YDS soru ornegi 2

YDS soru örneği 2

YDS soru ornegi 3

YDS soru örneği 3

 

3) CLOZE TEST

 • 17– 27. soruları kapsar. Toplamda 10 soru sorulur. Bu 10 soru 5’er soruluk iki paragraftan oluşur.
 • Bir parça verilir ve boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime veya ifadelerin bulunması istenir. Amaç bu boşluklara uygun kelime veya dilbilgisel yapıyı bulmaktır.
 • Bu tip sorularda parçanın bütününe hakim olma zorunluluğu yoktur. Sorulan cümlenin anlaşılması ve gerekli kelime ve dilbilgisi kurallarına hakimiyet sorunun cevaplanmasında yeterli olacaktır.
 • Boşluklara phrasal verb, kelime, edat, tense, if, passive ve modal kurallarına uygun yapılar ve bağlaçlar getirilmesi istenebilir.
 • 10 soru için yaklaşık 15 dk verilmesi öneriilir.

Örnek Sorular:

YDS soru ornegi 4

YDS soru örneği 4

YDS soru ornegi 6

YDS soru örneği 6

YDS soru ornegi 5

YDS soru örneği 5

4) CÜMLE TAMAMLAMA

 • Bu bölümde 27. – 36. soruları kapsayacak şekilde toplamda 10 soru verilir.
 • Bir ana cümle ya da yan cümlecik verilerek bu cümlenin anlam bütünlüğünü sağlayan cümle ya da yan cümlecik bulunması istenir.
 • Bu 10 sorunun yarısında, ana cümle verilerek bağlaçlı cümle, diğer yarısında da bağlaçlı cümle verilerek ana cümle bulunması istenir.
 • Bu tip soruların cevaplanmasında clause/bağlaç bilgisi yadsınamayacak kadar fazladır. Bunu kelime bilgisi ve cümle analizi bilgisi takip eder. Kurumumuz Prestige English’de hocalarımızın bilgi birikimleri sayesinde bu tarz soruların çözüm taktikleri öğrencilerle paylaşılır.
 • Toplam 10 soru için yaklaşık 15 dk önerilir.

Örnek Sorular:

YDS soru ornegi 7

YDS soru örneği 7

YDS soru ornegi 8

YDS soru örneği 8

TOP