genel-ingilizce-kurslari-anlasilmayan-bir-sey-kaldi-mi

Beginner Hazırlık eğitimini tamamlayan öğrenciler, bu seviyede yoğun bir şekilde gramer okuma, yazma, konuşma, dinleme, kelime bilgisi eğitimleri alırlar. Beginner seviyesi almamış öğrenciler, program başlangıcında ücretsiz ek ders tanımlanarak Elementary seviyesine uygun hale getirilir.

*Eğitim süreci 110 ders saatinden oluşmaktadır. Derslerin %20′ si yabancı hocalar eşliğinde konuşma dersi olarak işlenmektedir.

*Öğrencilerimiz, randevu almak koşuluyla kaçırdıkları ya da anlayamadıkları konuları, belirlenen gün ve saatte alma hakkına sahiptir.

*Öğrenciler seviyeyi seçtikleri gün ve alternatiflere göre 5 hafta ila 12 hafta arasında tamamlayabilirler.

Elementary seviyesini başarı ile tamamlayan öğrenciler, geniş zaman , geçmiş zaman , şimdiki zaman  ve gelecek zaman diliminde cümleler kurabilir,1200 i aşkın kelime bilgisine sahip olup,kendilerini kolaylıkla ifade edebilirler.Dolaysız anlatımlarda cümleleri ve sıkça kullanılan tabirleri anlayabilir (örneğin kişinin kendisiyle, ailesiyle, alışverişle, iş ve yakın çevreyle ilgili bilgiler). Basit ve rutin durumlarda anlaşabilir, bilindik ve alışıldık konuların basit ve doğrudan aktarımını yapabilir. Basit anlatımlarla geldiği yeri, eğitimini, yakın çevresini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumları anlatabilir.

Bu seviyede kurumumuzun öğrencilerimize ücretsiz olarak verdiği Prestige English “Supplementary  Material Booklet (elementary) yanında ”Prestige English yayıncılık Point serisi Elementary” kitabı  ders kitabı olarak okutulmaktadır.

Elementary seviyesini başarı ile tamamlayan öğrencilerimize Prestige English tarafından özel olarak hazırlanan “Elementary”  başarı sertifikası verilmektedir.

Elementary (başlangıç) seviyesini başarı ile tamamlayabilen ve İngilizce’yi belli bir seviyede konuşabilen öğrenciler içindir.Bu seviye, birinci seviyede öğrenilen konuların tekrarı ile başlamaktadır.

*Eğitim süreci 110 ders saatinden oluşmaktadır. Derslerin %20′ si yabancı hocalar eşliğinde konuşma dersi olarak işlenmektedir.

*Program öğrencinin seçtiği gün ve saat alternatiflerine göre 5 hafta ila 12 hafta arasında sürmektedir.

*Öğrencilerimiz, randevu almak koşuluyla kaçırdıkları ya da anlayamadıkları konuları, belirlenen gün ve saatte alma hakkına sahiptir.


Seviye sonunda öğrenciler, 
1800’ü aşkın kelime bilgisiyle, kolaylıkla yabancılarla günlük konuşmalar yapabilir, karmaşık cümle yapıları kurabilir, anlamlı paragraflar içeren yazılar yazabilirler. Okul, iş, boş zamanlar v.b. gibi alışılmış konularda, standart dil net bir şekilde kullanıldığında konunun ana noktalarını anlayabilir. Seyahatlerde, İngilizce’nin konuşulduğu yerlerde karşılaşabileceği çoğu durumların üstesinden gelebilir.Yaşadığı olay ve deneyimleri, hayallerini, umutlarını ve hedeflerini anlatabilir, görüşlerini kısa olarak gerekçelendirebilir ve açıklama yapabilir.
Bu seviyede kurumumuzun öğrencilerimize ücretsiz olarak verdiği Prestige English “Supplementary Material Booklet (pre-intremediate) yanında “Prestige English yayıncılık Point serisi Pre-Intermediate” kitabı ders kitabı olarak okutulmaktadır.
Pre-Intermediate seviyesini başarı ile tamamlayan öğrencilerimize Prestige English tarafından özel olarak hazırlanan “Pre-Intermediate” başarı sertifikası verilmektedir.

Pre-intermediate (Orta alt) seviyesini başarı ile tamamlayabilen ve İngilizce’yi belli boyutlarda akıcı ve bilinçli konuşabilen öğrenciler içindir.

*Eğitim süreci 110 ders saatinden oluşmaktadır. Derslerin %20′ si yabancı hocalar eşliğinde konuşma dersi olarak işlenmektedir.

*Öğrencilerimiz, randevu almak koşuluyla kaçırdıkları ya da anlayamadıkları konuları, belirlenen gün ve saatte alma hakkına sahiptir.

*Öğrencilerimiz, seçtikleri gün ve saat alternatiflerine göre programı 5 hafta ila 12 hafta arasında tamamlamaktadırlar.

Seviye sonunda öğrenciler, 2400 ‘ü aşkın kelime bilgisiyle farklı konular üzerinde yabancılarla uzun konuşmalar yapabilir, karmaşık yapılar içeren cümleler kurabilirler. Somut ve soyut konulardaki zor metinlerin içeriğini ve kendi branşındaki tartışmaları anlayabilir. Sıradan bir sohbette anadilinde konuşan birisi ile her ikisinin de fazla zorluk çekmeyeceği şekilde spontane ve akıcı konuşup anlaşabilir. Geniş bir konu yelpazesinde net ve detaylı bir şekilde kendini ifade edebilir. Güncel bir konuda kişisel fikrini dile getirebilir, farklı seçeneklerin avantaj ve dezavantajlarını sıralayabilir.Geniş paragraflar içeren yazılar yazıp, okuduğunu kolaylıkla anlayabilirler.

Bu seviyede kurumumuzun öğrencilerimize ücretsiz olarak verdiği Prestige English “Supplementary  Material Booklet (intremediate) yanında “Prestige English yayıncılık Point serisi Intermediate” kitabı  ders kitabı olarak okutulmaktadır.

Intermediate seviyesini başarı ile tamamlayan öğrencilerimize Prestige English tarafından özel olarak hazırlanan “Intermediate”  başarı sertifikasıverilmektedir. AYRICA Intermediate programının sonunda isteyen öğrenciler MEB onaylı sertifika almayı hak eder.

Intermediate (orta) seviyesini başarı ile tamamlayabilen ve İngilizceyi iyi derecede konuşabilen öğrenciler içindir.

*Eğitim süreci 110 ders saatinden oluşmaktadır. Derslerin %20′ si yabancı hocalar eşliğinde konuşma dersi olarak işlenmektedir.

*Öğrencilerimiz, randevu almak koşuluyla kaçırdıkları ya da anlayamadıkları konuları, belirlenen gün ve saatte alma hakkına sahiptir.

*Öğrencilerimiz, seçtikleri gün ve saat alternatiflerine göre programı 5 hafta ile 12 hafta arasında tamamlayabilirler.

Upper-intermediate seviyesini başarı ile tamamlayan öğrenciler, İletişim sırasında hiçbir problem yaşamadan yabancılarla her konuda uzun konuşmalar yapabilir, tartışabilirler.  Kelime bilgisi hedefi 3400 olan bu programımızda artık dilin işlevsel kullanımı üzerinde durulmaktadır.Kompozisyon yazabilir, okudukları çok uzun ve karmaşık metinleri kolayca Türkçeye çevirebilirler. Spontane ve akıcı bir şekilde kendini ifade eder ve artık sık sık bilmediği/hatırlayamadığı bir kelimeyi aramaz. Dili günlük hayatta, iş yaşamında, meslekî eğitimde ve yükseköğrenimde esnek ve etkin kullanabilir. Açık, net ve sistemli bir şekilde kompleks durumlarda kendini ifade edebilir ve bunu yaparken farklı stratejiler kullanarak diğer metinlerle bağlantı kurabilir.

Bu seviyede kurumumuzun öğrencilerimize ücretsiz olarak verdiği Prestige English “Supplementary  Material Booklet (upper-intremediate) ve  dvd si ile birlikte sunulan  One for All (upper-intermediate) kitaplarının  yanında ““OXFORD yayıncılık New Headway Upper-Intermediate Fourth Edition”” kitabı  ders kitabı olarak okutulmaktadır.

Upper-Intermediate seviyesini başarı ile tamamlayan öğrencilerimize Karacan Prestige English tarafından özel olarak hazırlanan “Upper-Intermediate”  başarı sertifikası verilmektedir. AYRICA Upper-Intermediate programının sonunda isteyen öğrenciler Cambridge Üniversitesi onaylı “F.C.E sertifikası” almayı hak eder.

Intermediate veya Upper-intermediate seviyelerini bitiren öğrencilerimiz amaçları doğrultusunda ilgili sınav gruplarına geçiş yapabilirler. Bu Programlarımız YDS, TOEFL ,IELTS, PROFICIENCY’den den oluşmaktadır.

Upper-Intermediate seviyesini başarı ile tamamlamış; okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini en üst düzeye çıkararak akıcı hale ve hiç zorlanmadan başarabilmek isteyen öğrencilerimiz için uygun olan eğitim programıdır.

*Eğitim süreci 120 ders saatinden oluşmaktadır. Derslerin %100’ü yabancı hocalar eşliğinde konuşma dersi olarak işlenmektedir.

*Öğrencilerimiz, randevu almak koşuluyla kaçırdıkları ya da anlayamadıkları konuları, belirlenen gün ve saatte alma hakkına sahiptir.

*Öğrencilerimiz, seçtikleri gün ve saat alternatiflerine göre programı 5 hafta ila 12 hafta arasında tamamlayabilmektedir.

Bu seviyede öğrencilerimize New Headway Third Edition Advanced kitabı ve çalışma kitabı hediye edilmektedir.

Advanced düzeyindeki öğrencimiz, grammer konularını bitirdiği için, sağlıklı bir eğitim sürecinin gerektirdiği gibi general-check ile başlar. Bu süreç içerisinde öğrencimizin hatalı- eksik olduğu konular belirlenerek ekstra özel derslerle ücretsiz olarak telafi etmesi sağlanır. Duyduğu ve okuduğu her şeyi zorluk çekmeden anlayabilir. Yazılı veya sözlü kaynaklardan aldığı bilgiyi özetleyebilir, bunları gerekçelendirebilir ve açıklamalı bir şekilde sunabilir. Kendini akıcı ve tam olarak spontane bir şekilde ifade edebilir, kompleks durumlarda bile anlamlardaki ince farklılıkları belirgin bir şekilde dile getirebilir.Bu seviyeyi bitiren öğrencimiz, bir native ile rahatlıkla istenilen konuda konuşabilir ve onu anlayabilir. Bunun yanısıra, makaleleri okuyabilir, ileri düzeyde yazışmalar yapabilir.

Advance, genel dil seviyelerinin son bölümüdür.Bu aşamadan sonra, ileri düzey İngilizce yeterlilik ölçüm sınavlarına hazırlanmaları konusunda, öğrencilerimiz, planlamalarını rehberlik servisimizle rahatlıkla yapabilirler.

Söz gelimi, öğrencilerimiz, uluslararası sertifika sınavlarına hazırlık aşamasında IELTS, TOEFL ve diğer sınav gruplarında, gelişimlerini belgelemeleri yönünde hazırlıklarını sürdürebilirler.

Tüm öğrencilerimize başarılar diler, birlikte geçirdiğimiz eğitim sürecimiz boyunca her zaman yanınızda olduğumuzu belirtmek isteriz.

Prestige English olarak,

Türkiyede ilk defa uygulanan ve sonrasında büyük ilgi duyulan önemli projelerimizden birisi olan Ön Hazırlık Programlarımız, akademik sınavlara girecek olan kişilerin bu sınavlar düzeyinde alt yapı hazırlığından sonra YDS,TOEFL,IELTS ve Proficiency Programlarına dahil olması ve hedeflerine ulaşmasını sağlamaktır.

Öğrencilerimiz hedeflerine ulaşmak için zaman kaybetmeden ön hazırlık gruplarıyla eğitime başladıklarında; ulaşılmak istenen puana çok daha rahat ulaşabilmekte ve puan artışlarını yükseltmektedirler.

TOP